آهنگ انگلیسی

دانلود آهنگ چارلی پوث به نام attention

دانلود آهنگ attention charlie puth

 

متن انگلیسی و ترجمه فارسی آهنگ زیبا و شنیدنی چارلی پوث (charlie puth) به نام attention با دانلود رایگان آهنگ برای تقویت زبان انگلیسی و مهارت های چهار گانه شنیداری و درک مطلب و یادگیری لغات و عبارات جدید به در یادگیری زبان انگلیسی شما بسیار کمک میکند.

متن و ترجمه آهنگ انگلیسی attention charlie puth

Woah-oh, hm-hmm//اوه اوه

You’ve been runnin round, runnin round, runnin round

Throwin’ that dirt all on my name//تو مدام اینور و اونور رفتی و پشت سرم بد گفتی

Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d Call you up//چون میدونستی که بهت زنگ میزنم و میام سراغت

You’ve been going  round, going  round, going round Every party in LA//به هر مهمونی ای که توی لوس آنجلس بوده رفتی

Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d Be at one, oh//چون میدونستی که من توی یکیشون هستم

I know that dress is karma, perfume regret//میدونم که اون لباست, کارما و سرنوشت منه و بوی حسرت و افسوس میده

You got me thinking ’bout when you were mine//تو کاری کردی که من مدام به زمانی فکر کنم که تو مال من بودی

And now I’m all up on ya (All up on ya), what you expect? (Oh, baby)//حالا همه هوش و حواسم پیش تو هست, توقع داشتی چی بشه (آخ عزیزم)

 

 

But you’re not coming home with me tonight, oh no//ولی تو با من خانه نمیایی (آوه نه)

You just want attention, you don’t want my heart//تو فقط میخوای توجه منو به خودت جلب کنی, تو قلبم رو نمیخوای

Maybe you just hate the thought of me with someone new//شاید فقط از تصور اینکه من با یکی دیگه باشم متنفری

Yeah, you just want attention, I knew from the start//آره, تو فقط میخوای توجه منو به خودت جلب کنی از اولشم میدونستم

You’re just making sure I’m never gettin’ over you, oh//تو فقط میخوای مطمئن بشی که من هیچوقت ازت دست نمیکشم

You’ve been runnin’ ’round, runnin’ ’round, runnin’ ’round

Throwin’ that dirt all on my name//تو مدام اینور و اونور رفتی و پشت سرم بد گفتی

‘Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d Call you up//چون میدونستی که من بهت زنگ میزنم و میام سراغت

Baby, now that we’re, now that we’re, now that we’re

Right here standin’ face to face//عزیزم حالا که هر دومون اینجا ایستادیم روبه روی همدیگه

You already know, ‘ready know, ‘ready know That you won, oh//خودت میدونی که تو برنده شدی اوه

ترجمه فارسی آهنگ attention charlie puth

I know that dress is karma (Dress is karma), perfume regret, yeah//میدونم که اون لباست، کارما و سرنوشت منه و بوی حسرت و افسوس میده

You got me thinking ’bout when you were mine, ooh//تو کاری کردی که من مدام به زمانی فکر کنم که تو مال من بودی

(You got me thinking ’bout when you were mine)//(تو کاری کردی که من مدام به زمانی فکر کنم که تو مال من بودی)

And now I’m all up on ya (All up on ya), what you expect? (Oh, baby)//حالا همه هوش و حواسم پیش تو هست, توقع داشتی چی بشه (آخ عزیزم)

But you’re not coming home with me tonight, oh no//ولی تو امشب خانه من نمیایی (اوه نه)

You just want attention, you don’t want my heart//تو فقط میخوای توجه منو به خودت جلب کنی, تو قلبم رو نمیخوای

Maybe you just hate the thought of me with someone new (One new)//شاید فقط از تصور اینکه من با یکی دیگه باشم متنفری

Yeah, you just want attention (Oh), I knew from the start (The start)//آره, تو فقط میخوای توجه منو به خودت جلب کنی، از اولشم میدونستم

You’re just making sure I’m never gettin’ over you (Over you), oh //تو فقط میخوای مطمئن بشی که من هیچوقت ازت دست نمیکشم آه

What are you doin’ to me?

What are you doin’, huh? (What are you doin’?)

What are you doin’ to me?

What are you doin’, huh? (What are you doin’?)

What are you doin’ to me?

What are you doin’, huh? (What are you doin’?)

What are you doin’ to me?

What are you doin’, huh?//داری چیکار میکنی, هان؟ داری چیکار میکنی؟

 

charlie -puth-attention-دانلود آهنگ و متن و ترجمه
بهترین آهنگها برای تقویت زبان انگلیسی

I know that dress is karma, perfume regret//میدونم که اون لباست, کارما و سرنوشت منه و بوی حسرت و افسوس میده

You got me thinking ’bout when you were mine//تو کاری کردی که من مدام به زمانی فکر کنم که تو مال من بودی

And now I’m all up on ya, what you expect//حالا همه هوش و حواسم پیش تو هست, توقع داشتی چی بشه

But you’re not coming home with me tonight//ولی تو با من خونه نمیایی

You just want attention, you don’t want my heart//تو فقط میخوای توجه منو به خودت جلب کنی, تو قلبم رو نمیخوای

Maybe you just hate the thought of me with someone new (One new)//شاید فقط از تصور اینکه من با یکی دیگه باشم متنفری

Yeah, you just want attention (Oh), I knew from the start (The start)//آره, تو فقط میخوای توجه منو به خودت جلب کنی، از اولشم میدونستم

You’re just making sure I’m never gettin’ over you (Over you), oh//تو فقط میخوای مطمئن بشی که من هیچوقت ازت دست نمیکشم آه

 

4.3/5 - (6 امتیاز)

star

Always believe that you can do whatever you want // همیشه باور داشته باشید که هر کاری که بخواهید میتوانید انجام دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا